PARA tiskara 1991 - 2019...

 

NAŠI PROIZVODI

Pamfleti, leci, brošure, mape, knjige, poslovna izdanja, plakati, upute za uporabu farmaceutskih proizvoda i slično.

Petobojni i

dvobojni offset tisak

MAN ROLAND 200

U jednom prolazu papira možemo tiskati željeni materijal u boji, zajedno s dodatnom petom bojom ili premazom.

Tehnološka priprema

MAC pro

Print Pilot

Datoteke za tisak moguće je dostaviti putem našeg FTP servera.

graviranje, presavijanje, razvrstavanje, perforacije, laminiranje, spiralni uvez, uvez, itd.

Presavijanje - MULTIMASTER CAS 52

Razvrstavanje - BOURG

Rezanje - PERFECTA 92ts

Nudimo sve vrste usluga uveza, uključujući i prijelom najmanjih publikacija, kao što su upute za lijekove i farmaceutske proizvode.

DATOTEKE za tisak

ftp.paratiskarna.si

UN: tisk@paratiskarna.si

PW: para123